ДОКУМЕНТИ

Враховуючи необхідність задоволення вимог замовників щодо забезпечення стабільної якості та безпечності продукції на підприємстві розроблено і впроваджено інтегоровану систему управління якістю та безпечністю продукції згідно вимог Регулювання ради( EC) 834/2007 і (ЕС) 889/2008 , національного департаменту сільського господарства США NOP, стандарту ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 22000:2007 та стандарту KRAV

Проведено сертифікацію по органічних програмах згідно вимог Регулювання ради( EC) 834/2007 і (ЕС) 889/2008, вимог національного департаменту сільського господарства США NOP. Також отримано сертифікат KRAV по дотриманню соціальної політики на підприємстві.